De Staat
door Franz Oppenheimer

Geautoriseerde vertaling naar den derden druk door F. van der Wissel

Uitgrave Erven J. Bijleveld - Utrecht 1932

Inhold

Voorrede

Inleiding

a) De staatstheorieŽn
b) Het sociologische staatsbegrip
5

711
16

Voorrede en
inleiding
PDF 0,6 MB

I. Het ontstaan van den staat
a) Het politieke en het economische middel
b) Staatlooze volksstammen (Jagers en hakbouwers)
c) Volkeren op den drempel van den staat (Nomaden en Vikings)
d) Het ontstaan van den staat
21
23
25
29
41

Hoofdstuk 1
PDF 1,7 MB

II. De primitieve veroveringsstaat
a) Macht en uitbuiting
b) Integratie
c)
Differentiatie (GroepstheorieŽn en groepspsychologie)
d) De primitieve veroveringsstaat op hoogeren trap
63
63
67
69
78
Hoofdstuk 2
PDF 1,1 MB
III. De zeestaat
a)
De handel vůůr het ontstaan van den staat
b) De handel en de primitieve staat
c) Het ontstaan van den zeestaat
d) Aard en uiteinde van den zeestaat
89
90
99
103
114
Hoofdstuk 3
PDF 1,6 MB
IV. De ontwikkeling van den feudalen staat
a) Het ontstaan van het grootgrondbezit
b) De centrale macht in den primitieven veroveringsstaat
c) De ontbinding van den primitieven veroveringsstaat
    (politiek en maatschappelijk)

d) De rassenkruising
127
127
132
137

152
Hoofdstuk 4
PDF 1,4 MB
V. De ontplooižng van den constitutioneelen staat
a) De krachten die tot verdere ontwikkeling drijven
b) Overgangsvormen: Stendenstaat en absolute monarchie
c) De moderne constitutioneele staat

VI. De richting waarin de staat zich ontwikkelt

Aanteekeningen

Naschrift van den vertaler
161
161
174
178

195

205

210
Hoofdstuk 5 en 6
PDF 1,9 MB

Op de "Franz Oppenheimer Homepage"