Devlet

Franz Oppenheimer

Çev: Alâeddin Şenel-Yavuz Sabuncu

Ankara, Phoenix Yayınevi, 2005

İçindekiler

FRANZ OPPENHEIMER KİMDİR
Yaşamı
Yapıtları
Düşünüşü

YAZARIN İNGİLİZCE BASKIYA ÖNSÖZÜ
YAZARIN ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZÜ1
1
2
2
11
23

PDF 1,0 MB

I. DEVLET KURAMLARI
Sosyolojik Devlet Kavramı
27
37

PDF 0,7 MB

II. İLKEL FETİH DEVLETİ
"Siyasal Yollar" ve "Ekonomik Yollar"
Devletsiz Topluluklar: Avcılar ve İlken Çapa Tarımcıları
Yolu Devlete Açan Topluluklar: Çobanlar ve Vikingler
Kara Devletinin Oluşumu
43
44
46
49
60
PDF 1,6 MB
III. İLKEL FETİH DEVLETİ
Egemenliğin Biçimi
Bütünleşme
Farklılaşma: Grup Kuramları ve Grup Psikolojisi
İleri Aşamada İlkel fetih Devleti
81
81
85
87
95
PDF 1,1 MB
IV. DENİZ DEVLETİ
Devlet Öncesi Alışveriş
Ticaret ve İlkel Devlet
Deniz Devletinin Oluşumu
Deniz Devletlerinin Özü ve Doğuşu
105
105
114
117
126
PDF 1,4 MB
V. FEODAL DEVLETİN GELİŞMESİ
Büyük Toprak Mülkiyetinin Oluşması
İlkel Fetih Devletinde Merkezî Erk
İlkel Fetih Devletinin Siyasal de Toplumsal Çözülüşü
Etnik Kaynaşma
Gelişmiş Feodal Devlet
137
137
141
147
159
164
PDF 1,4 MB
VI. ANAYASAL DEVLETİN GELİŞMESİ
Köylülerin Kurtuluşu
Endüstri Kentinin Oluşumu
Para Ekonomisinin Etkileri
Çağdaş Anayasal Devlet
169
170
173
177
184
PDF 1,1 MB
VII. DEVLETİN GELİŞMESİNİN ALACAĞI YÖN
EK: DEVLET PUTPERESTLİĞİ
DİZİN
193
203
223
PDF 1,6 MB